Förbättra erbjudandet - gå med i vårt världsomspännande partnernätverk

Vi letar alltid efter ledande digitala partner över hela världen som kan bli en del av vårt partnernätverk! I gengäld kommer vi att ge dig ett nytt exklusivt erbjudande - den enda plattformen på marknaden som kombinerar CMS, e-handel, PIM och marknadsföring i ett!

Sex fördelar för våra viktigaste partner

All-in-One-erbjudande
Erbjuder dina kunder en enda plattformslösning.

Kostnadsfri support
Tillgång till stöd och ett enda steg för att skapa ett fall via e-post.

Ledning och provision
Stabil licensavgiftsprovision och försäljningstillfällen.

Dokumentation och forum
Självlärande dokumentationsportal + partnerforum.

Utbildning och certifieringar
Förbättra kvalifikationerna genom utbildning och certifieringar.

Lead-genereringsaktiviteter
Samarrangera webbinarier, seminarier, konferenser osv.