Voyado

About us

Voyado är en plattform med kraften av sex smarta features som jobbar tillsammans för att du ska nå kundlojalitet. Voyado är skapat för retailers och ger dig den mest kostnadseffektiva och intuitiva lösningen för att skapa hyper-personliga upplevelser för dina kunder genom bland annat data, rapporter, marketing automation och AI. Genom att ständigt utmana branschen har Voyado lyckats med det som alltid eftersträvas – att ligga före sina konkurrenter.

Voyado består av sex huvudfunktioner;
• CDP
• Marketing Automation
• Loyalty
• AI & Predictions
• Insights
• Campaign

Alla innehåller ytterligare funktioner. Så, vill du jobba med churn scoring, life cycle communication och unified commerce? I Voyado kan du börja direkt.
Partner status
Technology partners
Number of certified developers
0
Location

Lumaparksvägen 9, 120 31 Stockholm

Website
www.voyado.com
Get in touch
+46 8-562 699 30
info@voyado.com

Cases by Voyado