PIM 1/9: Enrichment structure and inheritance

Se första avsnittet av Dynamicweb PIM webinarserien och få insikter om hur du bäst använder produktberikningsstrukturen och arvet  av produktinformationen i det nya Dynamicweb PIM-systemet.

Under dessa 20 minuter långa webinars kommer PIMs produktchef, Søren Jensen, att gå igenom gruppstruktur, produktstruktur, field settings med mera. 

Se ytterligare PIM-webinarinspelningar​:

• 1/9: PIM enrichment structure and inheritance
• 2/9: PIM product enrichment tools
• 3/9: PIM product control and overview
• 4/9: PIM digital assets
• 5/9: PIM product versioning
• 6/9: PIM product workflows
• 7/9: PIM product property fields
• 8/9: PIM combine products and multi-edit
• 9/9: PIM permissions